Proč začít kariéru s námi?

Máme své jistoty
15 let
na světě
7,5%
Roční fluktuace
Je nás 200
a stále rostemeJsme stabilní zaměstnavatel s narůstajícími benefity – sportujeme a relaxujeme s MultiSportem, máme unikátní stáže pro studenty a programy pro maminky, masáže na pracovišti a mnoho dalších výhod.A proč tedy MediaCall?

Mám čas na studium a přátele.

Nebojím se a překonávám své hranice.

Rozvíjím se, sbírám zkušenosti.

Vydělávám si na to, co mě baví.

Pracuji kdy chci

Můžu pracovat i z domu
#bavimese
Více fotografií naleznete na našem Facebooku

Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Výzva: 03_16_043 – Podnikové vzdělávání zaměstnancůNázev projektu: MediaCall, s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004856
Projekt je realizován za podpory Evropské unie, z Operačního programu Zaměstnanost
Odkaz na logo projektu: https://www.esfcr.cz/sablony-a-vzory-pro-vizualni-identitu-opz/-/dokument/799083

Cíl projektu: podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím realizace odborných školení pro zaměstnance společnosti

Datum zahájení realizace projektu: 1.2.2017
Datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 31.1.2019

Aktuálně: V prvním monitorovacím období neprobíhaly žádné vzdělávací aktivity. V druhém monitorovacím období proběhlo celkem 50 kurzů, kterých se zúčastnilo celkem 129 zaměstnanců. Jednalo se o kurzy z aktivity Manažerské a měkké dovednosti: Základy komunikace, Základy prodejních technik, Nenásilná komunikace, Práce s negativními a vyhořelými lidmi, Komunikace v obtížných situacích, Konverzační hypnóza v obchodu, Stres a jeho odstranění a Asertivní jednání.

Blog

Připravujeme....